SØKNADSPORTAL – DUGNAD

2020-04-10T20:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

SØKNADSFRIST

DUGNAD har til formål å økonomisk bistå de artistene som faller “mellom stoler” når det gjelder statens ordninger for stønad, og derav har størst behov for økonomisk støtte gjennom korona-krisen. Dette omfatter de som sliter med å få betalt husleie, mobilregning og daglige utgifter de neste ukene. Dersom du har mulighet for støtte fra andre hold; eksempelvis egne oppsparte midler, rik samboer eller tante på Toten osv, er ikke denne støtteordningen for deg.

Vi oppfordrer ellers så mange som mulig til å søke!

Søkere om stønad må tilfredsstille følgende hovedkriterier:

– Aktiv artist/DJ innen moderne elektronisk klubbmusikk i minst 1 år

– Selvstendig næringsdrivende (Enkeltpersonforetak)

– Ingen annen inntekt enn musikalsk virksomhet gjennom Enkeltpersonforetak (ENK)

– Folkeregistrert adresse i Oslo

– Ingen mulighet for økonomisk støtte fra andre hold eller egne oppsparte midler.

– Fyll ut digitalt og signer digitalt i f.eks. Adobe Reader
– Eksporter som ny PDF

– Mail til dugnad@osloclubcast.com

Søknadsfrist: 10. APRIL 2020

NB:
Vi ønsker at fordelingen av midler skal foregå på en mest mulig rettferdig måte, der vi best mulig får fanget opp artistene med størst behov for økonomisk bistand. Vi har derfor opprettet et eget kollegie, bestående av representanter fra spillestedene, som vil gå gjennom alle søknader og foreta endelig fordeling.

Kollegiet forbeholder seg retten til å gjøre små endringer i kriterier for tildeling, da det stadig kommer nye krisepakker fra staten. Vi venter eksempelvis på endelig politiske avgjørelse rundt støtteordninger for enkeltpersonforetak (ENK).